Todos tem, mas poucos usam... Para a nossa sorte!!!

AHoduiAOsiduhIOAUsdhoiaUHdiohuaOsduihOAUIsdhioaUHsdiohuAd